អាល់ប៊ុមស៊ិចស៊ីរបស់កញ្ញាMai Nishida ធ្វើអោយរំជួលពេញអិនធើណិត

Posted on
 • Thursday, March 1, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក នេះក្រោយពីកញ្ញា Mai Nishida បានបង្ហោះនូវ អាល់ប៊ុមរបស់នាង ដែលមានឈ្មោះថា Three Mini Shoots មកបានធ្វើអោយមាន ភាពរំជើបរំជួល ក្នុងពិភពអិនធើណិត ​យ៉ាងខ្លាំង។
  ​​​​Full Name        : Mai Nishida
  Birth Place        : Kyoto Japan
  Birth Date         : March 23, 1989 (age:22)
  Height              : 158 cm
  ទាំងនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗរបស់កញ្ញា ៖  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.