ពិតជាស្អាត ជាមួយ កញ្ញា Ryu រូបរាង ពិតជា Perfect

Posted on
 • Thursday, March 1, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels: ,

 • តារាបង្ហាញម៉ូតកូរេ 22ឆ្នាំ Ryu Ji-Hye បញ្ចេញឈុតខោខូវបយរឹបធម្មតា។ តែពេលកញ្ញាស្លៀកវាទៅ ពិតជាស្អាតតែម្តង។ 
  • Name: Ryu Ji-Hye
  • Hangul: 류지혜
  • Born: 류지혜
  • Birthplace: South Korea
  • Height: 174cm.
  • Blood Type: A
  សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.