មេ សុនខ មួយក្បាល អាចបង្កើតកូនបាន ២៧ក្បាល ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ការបង្កាត់ពូជ មេមេសុនខមួយ ដោយបសុពេទ្យ នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានធ្វើឲ្យមាន ការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង សំរាប់មហាជនទូទៅ ដោយមេសុនកមួយនេះ អាចបង្កើតកូនបានដល់ទៅ ២៧ក្បាល ក្នុងរយៈពេលតែ ៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។
  លោក Beatrice Oswald ដែលជាអ្នកបង្កាត់ពូជ មេសុនកនេះ បានប្រាប់សារព័ត៌មាន នៅក្នុងតំបន់ថា កូនសុនខទាំងអស់ មានវាសុខភាពល្អ ដោយពួកវាត្រូវបានគេ បំបៅទឹកដោះគោ ពីព្រោះម្តាយរបស់វា មិនអាចផលិតទឹកដោះ បានគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ពួកវា ទាំងអស់គ្នាបាននោះទេ។
  Photo by DAP-News  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.