ប្រតិទិន ស្រីស្អាតរបស់ចិន ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ ពិតជាពិសេស

Posted on
 • Thursday, March 1, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ប្រតិទិន ស្រីស្អាតរបស់ចិន ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ ពិតជាពិសេស។ ប្រតិទិន ស្រីស្អាត សំរាប់ឆ្នាំនេះ គឺជាប្រតិទិន ដែលមានអ្នកបង្ហាញ ម៉ូដ ១១ នាក់ បង្ហាញ នូវសម្រស់ ដ៏ស្អាតរបស់ពួក គេ។ អ្នកបង្ហាញម៉ូដ ទាំងនេះ គឺជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដ របស់ក្រុមហ៊ុន Online Game មួយនៅប្រទេសចិន។ អ្នកធ្លាប់ឃើញ កញ្ញា Li Meng Tian ដែលជាទេពអប្សរ Online Game ក្នុងអត្ថបទមុន ដែលរៀបចំ ដោយ Khmerload។ កញ្ញា Li Meng Tian តំណាង ខែមិថុនា គួរអោយច្រណែនអ្នកកើត ខែ មិថុនា។ សំរាប់ Khmerload វិញ Khmerload កើតនៅខែ សីហា មើលទៅស្អាតផស់គេ។ អ្នកដែល មិនបានឃើញក្នុង ប្រតិទិននេះ គឺកញ្ញាខែ ឧសភា។ 
  មើលទៅប្រតិទិននេះ ស្អាតទេបងប្អូន? បានមើលហើយ កុំភ្លេចជួយទិញមួយផង​។  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.