វិធី​ព្យាបា​លដំ​បៅមា​ត់ ​ដោយ​សារ​ក្តៅក្នុ​ង​

Posted on
 • Sunday, February 26, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ​ដំបៅ​ក្តៅ​ក្នុ​ង​ប​រិ​វេ​ណ​មាត់​ ​ជា​ស​ញ្ញា​ដាស់​តឿ​ន​ថា ​រា​ង​កាយ​ ​កំ​ពុ​ងនឿ​យ​ហ​ត់​ ឬ​ទ្រុ​ឌ​ទ្រោម​។​ ​វិ​ធីកែ​ខៃ​គឺ​ ​ទទួ​ល​ទា​ន​អាហា​រ​ឱ្យ​បា​ន​ស​មស្រ​ប​ ​សម្រា​ក​ឱ្យ​គ្រប់​គ្រា​ន់​ និ​ង​ហា​ត់​ប្រាណ​ ​នៅ​កន្លែ​ង​ដែ​ល​មាន​ខ្យ​ល់​អាកា​ស​ប​រិសុ​ទ្ធ​។
  ​ រី​ឯ​កា​រព្យា​បា​ល​ ចាប់ផ្តើមពីការលាបដំបៅ ដោយថ្នាំទ្រី- អាមស៊ីណូឡូន (Triamcinolon) ប្រភេទក្រមួន​ ​១​ថ្ងៃ ​៣​ដង​ ​ឬ​លាបដំបៅ ដោយថ្នាំហ៊្លូអូស៊ីណូឡូន អាសេតាត (Fluocinolon Acetate) ប្រភេទក្រមួន ១ថ្ងៃ ៣ដង ៕  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.