អត្រាផលិតផល​សរុប​ក្នុងស្រុក​សរុប(GDP)របស់​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ ២០១១សរុបមានតម្លៃ​១៣.០០០លាន...

Posted on
 • Tuesday, February 28, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels: ,

 • ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន  សែនបានមានប្រសាសន៍ នៅក្នុងពិធីប្រកួតទីក្រុងស្អាត កាលពីថ្ងៃ ទី២៧ខែកុម្ភះថា អត្រាផលិតផលសរុប ក្នុងស្រុកសរុប(GDP)របស់កម្ពុជា បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ ១៣ ០០០ លានដុល្លារអាមេរិក។
  សម្តេចបានបន្តទៀតថា សំរាប់អត្រាផលិតផលក្នុងស្រុក សរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបាន កើនដល់ ៩០៩ ដុល្លារអាមេរិក។
  សម្តេចបានបន្តទៀតថា កំណើននេះគឺបានទទួលដោយសារគោលនយោបាយនិងស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
  កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសម្តេចបានព្យាករណ៌ថា អត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ខាងមុខនេះរំពឹងថា នឹងទទួលបានរហូតដល់ទៅ១០០០ដុល្លារ។  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.