ក្រុមចំរៀងជប៉ុន SDN48 បាយបាយអ្នកគាំទ្រហើយព្រោះមាន ថតស្រាត ហើយគេរិះគន់ថា សំដែងសិចស៊ីខុសទំនង

Posted on
 • Sunday, February 26, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • គ្រាន់តែសំដែងបាន២ឆ្នាំ ក្រុម SDN48 នឹងត្រូវបាយបាយពីពភពសិល្ប: ក្រោយពីសំដែងចុងក្រោយនៅ ប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃទី៣១ខាងមុខនេះ។
  ក្រុម SDN48 មានន័យពេញថា Saturday Night 48 ជាសាខារបស់ក្រុម AKB48 ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើង កាលពីឆ្នាំ២០០៩។
  ក្រុមនេះបង្កើតឡើងផ្អែកលើគំនិតយុវជន ហើយបង្ហាញមុខមាត់ដោយសំដែង មានភាពសិចស៊ីខ្លាង។
  គេរាំតាំងពីមានសំលៀកបំពាក់រហូតដល់ដោះអស់ទុកតែឈុតក្នុង ហើយសំញែងដាក់កាមេរ៉ា ។
  សមាជិក្រុមម្នាក់បាននិយាយថា “ខ្ញុំមានការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការបិតក្រុមនេះ ប៉ុន្តែមិនថ្វីទេ សុខចិត្តទទួលបែបនេះ”។

     0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.