មតិមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់លើការបង្ហាញម៉ូតរថយន្ត

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • នៅប្រទេសចិន ការតាំងពិពរណ៏រថយន្ត មួយចំនួនបានធ្វើអោយ មហាជនភាគ ច្រើនមិនពេញចិត្តទាល់ តែសោះ ដោយសារតែ អ្នកបង្ហាញម៉ូតរថយន្ត ស្លៀកពាក់ខ្លីពេក។ ពួកគេបានចោទសួរទៅកាន់ អ្នករៀបចំកម្មពិធីនេះថា តើអ្នកលក់រថយន្ត ឬក៏លក់តារាបង្ហាញម៉ូតរថយន្ត?
  សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.