តារាបង្ហាញម៉ូតរថយន្តដ៏ស្រស់ស្អាត

Posted on
  • Friday, March 2, 2012
  • by
  • angco.co
  • in
  • Labels: ,

  • Qu Yu Tong គឺជាតារាបង្ហាញម៉ូតរថយន្ត និងជាតារាសម្តែងជនជាតិចិន ដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូប ដែលមកពី Changchun​​ រាជធានីនៃខេត្ត Jilin នៅភាគឦសាន នៃប្រទេសចិន។​ Qu Yu Tongបាន ទទួលពានរង្វាន់ តារាបង្ហាញម៉ូតជាច្រើន ហើយនាងបានបង្ហាញខ្លួន តាមកម្មពិធីទូរទស្សន៍ ការបង្ហាញម៉ូតម៉ូតូ និង តាមពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀត។
    0 comments:

    Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.