កញ្ញា Choi Byul I បង្ហាញស្តាយស៊ិចស៊ី និងគួរអោយស្រលាញ់

Posted on
 • Saturday, March 17, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • តារាកូរ៉េ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពផ្នែកបង្ហាញម៉ូត Choi Byul I 최별이 បានបញ្ចេញនូវអាល់ប៊ុមរូបថត ថ្មី ហើយនាងបានពេញចិត្ត ក្នុងការចែករំលែកនូវរូបភាពថ្មីៗរបស់នាង ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
  ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពថ្មីៗរបស់កញ្ញា Choi Byul I 최별이 ក្នុងអាល់ប៊ុមរូបថតរបស់នាង ៖
  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.