តួស្រីក្នុងរឿង 18+ 'Sex and Zen' បញ្ចេញសាច់ទ្រូង

Posted on
 • Monday, February 27, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:
 • Alina Hsu តារាសំដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ដ Sex and Zen ធ្វើអោយក  ក្រើកក្នុងវិស័យសិល្បៈ
  តៃវ៉ាន់ ដោយសារការបញ្ចេញ  រូបថតដែលបង្ហាញសាច់ទ្រូងដ៏  ទ្រលុកទ្រលន់របស់ខ្លួន។

  Alina Hsu អោយគេស្ទាបទ្រូងដើម្បីអោយដឹងពីសភាពនៃសុដន់របស់ខ្លួន

  កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុន នៅពេលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្ដមួយ ខណៈដែល
  មានមនុស្សមួយចំនួនបង្ហាញពីការសង្ស័យចំពោះសភាពនៃដើមទ្រូងរបស់ Alina Hsu ពេល
  នោះ តារាក្នុងរឿងសិចរូបនេះ ក៏បានអញ្ជើញអោយនារីម្នាក់ឡើងលើឆាកដើម្បីសាកស្ទាប
  ដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនអោយដឹងថា តើមានបញ្ហាអ្វីដែរ ឬអត់។

  តារាសំដែងក្នុងរឿង Sex and Zen ចូលចិត្តបង្ហាញដើមទ្រូងដ៏ធំរបស់ខ្លួន។ ថ្មីៗនេះស្រីស្អាត
  រូបនេះបានបញ្ចេញរូបថតពាក់កណ្ដាលអាក្រាតគួរអោយស្រើបស្រាលបំផុត។

  Alina Hsu ស្រីស្អាតរបស់តៃវ៉ាន់រូបនេះថ្លែងដោយភាពជឿជាក់ថា ៖ "កាលពីមុន ខ្ញុំតែងប្រើ
  nubra និងអាវទ្រនាប់បង្កើនទំហំនៃរង្វង់ទីមួយ ខ្ញុំក៏ធា្លប់ប្រើ hyaluronic acid ដើម្បីជួយ
  អោយដើមទ្រូងបានតឹងណែន។ ប៉ុន្ដែនៅក្នុងការថតរូបលើកនេះ ខ្ញុំមិនបានប្រើអ្វីជាជំនួយ
  ទាំងអស់"៕


  ប្រភព ៖ CN  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.