ទទួ​លទា​នអំ​បិល​កម្រិ​តល្ម​ម ​ការ​ពារ​ជំងឺ​សោក​សៅ​​​

Posted on
 • Sunday, February 26, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels: ,

 • ​យោង​តា​ម​អ្ន​ក​ជំ​នា​ញ​ បា​ន​ប​ញ្ជាក់​ថា​ ​ម​នុស្ស​យើ​ង​ ​មិ​នអា​ច​ខ្វះ​អំ​បិ​ល​បាន​ឡើ​យ​ ​ដោយ​សា​រ​អំ​បិ​ល ​ជា​អា​ហា​រដែ​ល​ជួ​យ​ស្តារ​-​ ​អា​រម្ម​ណ៍​មិ​ន​ល្អ ​ឱ្យ​ត្រ​ឡប់​ម​ក​ជា​ស្រស់​ប​ស់​ ​រី​ក​រាយ​ដូ​ច​ដើ​ម​បា​ន​។
   អ្នកដែលទទួលទាន អំបិលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ មានទំនោរកើតជំងឺ- សោកសៅ។ ទោះបីអាការមិនធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែ ​កា​រ​ខ្វះ​អំបិល អាចធ្វើឱ្យអ្នកនោះឆាប់ជិនណាយ នឹងវត្ថុជុំវិញខ្លួន មិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការ ​ដែ​ល​ធ្លាប់​ចូ​ល​ចិ​ត្ត ​ស្លុតចិត្ត ព្រងើយកន្តើយ ដែលជាអាការក្នុងដំណាក់កាលដំបូង របស់- ជំងឺសោកសៅ។ ប៉ុន្តែ កុំភ្លេចថា ​ត្រូ​វ​បរិ​ភោគអំបិល មិនលើស ៤ក្រាម ក្នុង១ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បើមិនដូច្នេះទេ អាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូង ​និ​ងស​ម្ពា​ធ​ឈា​ម​ខ្ព​ស់​ ៕  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.