រូបភាព ៖ ទ័ពអាកាសរបស់ថៃ

Posted on
 • Thursday, March 1, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:
 • ប្រទេសថៃ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជានាគមួយក្បាលដែលមានអំណាចខ្លាំងមួយ​នៅក្នុង
  តំបន់អាស៊ីអាគ្នេហ៍ ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនេះ បើទោះមានអស្ថេរ
  ភាពនោយបាយកើតឡើង នៅមុនការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី យ៉ិងឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា 
  ប្អូនស្រីលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ដ្រីថៃ ថាកស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រា។

  គេបានដឹងថា កម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសថៃក៏មានអំណាចខ្លាំង ដោយមានយន្ដ
  ហោះចម្បាំង និងអាវុធទំនើបៗ ដូចជាយន្ដហោះប្រភេទ f16 ជាដើម។

  ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនស្ដីអំពីកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសថៃ ៖   ប្រភព ៖ gd  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.