ពិធីកោរជុក

Posted on
 • Monday, February 6, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ពិធីកោរជុក នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប។ រ៉េត ​សាមុត

  ពិធីកោរជុក នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប។ រ៉េត ​សាមុត
  លោក​អ្នកនាងកញ្ញា​ នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​នៅ​​សបា្តហ៍នេះ ​យើង​​សូ​ម​លើក​យក​​ពិធី​​កោរជុក ដែលជា​ប្រពៃណី ទំនៀម​​ទម្លាប់​ខ្មែរ ដែលស្ទើរ​តែបាត់បង់​ទៅ​ហើយ​មក​ជម្រាប​ជូន តាម​​រយៈការ​​បកស្រាយពន្យល់​របស់​លោក ​រ៉េត ​សា​មុត​។  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.