ជេនីហ្វើ ឡូប៉េស ហាត់ក្បាច់ ហ្នឹង? ក្លាយជាកីឡាប្រដាល់ពី អង្កាល់?

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • នាងជាតារា បង្ហាម៉ូដល្បី ដោយសារឥរិយាបថ រាងកាចហើយ ថតរូបសាហាវៗ។ ឥឡូវនេះនាងទើបតែ ថតចេញក្បាច់ប្រដាល់ដោយមិនមានអ្វីបិទបាំងរាងកាយក្រៅតែពី រ៉ងពាក់សំរាប់ប្រដាល់ប៉ុណ្ណោះ។
  នាងបានថតដាក់ទស្សនាវដ្តី V សំរាប់ផ្សាយពីរឿងកីឡា។
  តារាអាយុ៤២ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញរាងកាយ ដោយមានការបិទបាំងតិចតួច និង ធ្វើទឹកមុខមាំដូចអ្នកប្រយុទ្ធ។ មានអ្នកណាហ៊ានប្រកួតទេ? សូមអញ្ជើញមើលក្បាច់នាងចុះ៕

     0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.