ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងសុក្រទី០២ខែមិនាឆ្នំា២០១២

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • ជូត
  រាសីថ្ងៃនេះល្អបង្កួរ។ រាល់កិច្ចការងាររកទទួលទានមានភ្ញៀវចូលជាប្រចាំ ថ្ងៃនេះមើលទៅអាច
  មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតែមិនចោទជាធំណាស់ណានោះទេ។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រយ័ត្ន
  ប្រយែងជាពិសេសតាមផ្លូវឆ្ងាយអាចមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួច។ ទំនាក់ទំនងស្នេហាគ្មានភាពក្រហល់
  ក្រហាយនោះទេ។
  ឆ្លូវ
  រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង។ កិច្ចការរកប្រកបរបរទទួលទានមិនកាក់កបសោះថ្ងៃនេះ មាន
  ភ្ញៀវដែរតែគេដើររំលង ភ្ញៀវក៏រំលងលាភក៏រំលង។ ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជិតអាចមានបញ្ហាដូចនេះ
  គួរណាកុំចេញទៅណាបើមិនមានការសំខាន់ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបង់ខាតប្រយោជន៍អត់អំពើ។
  ស្នេហាថ្ងៃនេះកុំស្រដីច្រើនប្រយ័ត្នមានបញ្ហាប្រះឆាចាក់ស្រេះស្រាយមិនចេញ។
  ខាល
  រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង។ កិច្ចការរកទទួលទានសព្វគ្រប់មុខថ្ងៃនេះមិនទទួលបានផលសោះ
  បើលោកអ្នកជាអ្នករកស៊ីរត់ការផ្សេងៗថ្ងៃនេះពុំមែនជាវេលាល្អរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេសូម
  កុំទាន់អាលសម្រេចការងារផ្សេងៗ។ ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជិតថ្បិតមិនមានបញ្ហាធំដុំក៏អាចមានបញ្ហា
  តូចតាចដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្សេងដែរ។ ស្នេហាថ្ងៃនេះរកាំរកូសបន្តិចដូចនេះហើយកុំស្រដី
  ច្រើនព្រោះអាចមានរឿងធំធ្លោយចេញពីសម្ដីនិយាយមិនគិត។
  ថោះ
  រាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គួរ។ រាល់ការងាររកទទួលទានថ្ងៃនេះប្រកបទៅដូចសព្វមួយដង តែក្នុងនោះ
  ក៏តំរូវអោយប្រឹងប្រែងបន្តិចដែរខ្លាចមានបញ្ហា។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានអ្វីអាក្រក់
  អោយកត់សម្គាល់នោះទេ។ ស្នេហាធម្មតាមិនមានអ្វីប្រេះឆានោះទេ ការចេះយល់ចិត្តគ្នា
  គឺជាវិធីល្អបំផុត។
  រោង
  រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ការងាររកទទួលទានមានបានជាលំដាប់ ថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែល
  មានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មថ្មីសូមរួសរាន់ទាន់វេលាល្អ ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកការងារថ្មីមុខជា
  ទទួលបានដូចក្ដីប្រាថ្នា។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទនោះទេ។ ស្នេហា
  ល្អូកល្អើនត្រជាក់ដូចទឹកអម្រឹត បើអ្នកមិនទាន់មានស្នេហាថ្ងៃនេះអាចមានអ្នកយល់ចិត្តប្រទះគ្នា
  បានយ៉ាងងាយ។
  ម្សាញ់
  រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ការងាររកទទួលទានរបស់អ្នកអាចជួបនឹងរឿងអាស្រូវ
  ដូចនេះថ្ងៃនេះសូមមេត្តាកុំសម្រេចកិច្ចការធំ។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមមេត្តាប្រយ័ត្ន
  ព្រោះអាចមានបញ្ហាធំដុំកើតឡើងមើលមិនឃើញ។ ស្នេហាថ្ងៃនេះមិនធម្មតាបើជាមនុស្ស
  មានគ្រួសារឬអ្នកយល់ចិត្តគួរណានៅអោយឆ្ងាយពីមនុស្សស្រីព្រោះអាចមានបញ្ហា។
  មមី
  រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង។ លោកអ្នកគួរណាប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីព្រោះអាចមានបញ្ហា
  ដោយសារមាត់។ រាល់ការងារសូមកុំប្រញាប់សម្រេចចិត្តព្រោះអាចបណ្ដាលអោយខូចការ។
  ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមប្រយ័ត្នព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ចាំគ្រប់ទិស។ ស្នេហាមាន
  ការរកាំរកូសច្រើន។
  មមែ
  រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ លោកអ្នកដែលជាអាជិវករនិងទទួលបានជោកជ័យលើអាជីវកម្ម
  គ្រប់ប្រភេទ ប្រសិនបើអស់លោកជាអ្នកធ្វើការការិយាល័យថ្ងៃនេះអាចជាមានការងារច្រើន
  ព្រោះអាចមានលាភបានឡើងដំណែង។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខសប្បាយ។
  ស្នេហាថ្ងៃនេះជួបតែភាសាបង អូនល្អូកល្អើនផ្អែមដូចស្ករត្នោតខ្ទះថ្មី។
  វក
  រាសិថ្ងៃនេះល្អបង្កួរ។ រាល់កិច្ចការប្រកបរបររកទទួលទានមានភ្ញៀវចូលជាធម្មតាមិនមានអ្វី
  ប្លែកជាសម្គាល់នោះទេ តែបើចង់បានលាភចូលគួរណាតែប្រឹងបន្តិច។ ធ្វើដំណើរទៅណាមក
  ណាប្រុយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាមើលមិនឃើញ។ ស្នេហាមិនមានអ្វីប្លែកជាង
  សព្វមួយដងនោះទេ។
  រកា
  រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គួរ។ កិច្ចការងារប្រកបរបរទទួលទានមានភ្ញៀវចូលជាធម្មតាតែហាមមិន
  អោយធ្វើដំណើរផ្លួវឆ្ថាយព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។ ចំណែកបញ្ហាស្នេហា
  ដំណើរការទៅជាធម្មតារៀងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាជៀសវាងស្រីប្រកាន់
  ប្រុសប្រកែក។
  ចរ
  រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ រាលកិច្ចការរកទទួលទានមានភ្ញៀវចូលឥតដាច់ លុយកាក់
  ហូរចូលដូចត្រូវបានឆ្មាបក់ដៃហៅហេង។ ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ថាយ ជួបតែសុខសប្បាយ។
  ស្នេហាល្អូកល្អើនត្រជាក់ប្រៀបបាន ទឹកអម្រិត។
  កុរ
  រាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គួរ។ រាល់ការងារប្រកបរកទទួលទានមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេ តែកុំប្រញាប់
  ជឿពាក្យអ្នកដទៃព្រោះអាចនាំអោយខូចការ។ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគួរប្រយ័ត្នព្រោះ
  អាចមានសត្វនាំរឿង។ ស្នេហាពុំមានអ្វីខុសប្រកតីឡើយ។  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.