កម្ពុជាត្រូវការបន្លែនៅក្នុងមួយឆ្នាំ៥០០.០០០​ត​

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • លោកច័ន្ទសារុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានអះអាងនៅក្នុងវេទិកា បន្លែកម្ពុជាថាទីផ្សារ បន្លែនៅកម្ពុជាមានប្រម៉ាណជា៥០០.000ត ជាមធ្យមនៅក្នុងមួយឆ្នាំ។
  លោកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវការបន្លែប្រម៉ាណជា៤២០.000 តទៅ៤៩០.000 តនៅក្នុងនោះ កសិករកម្ពុជាទើបតែមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានចំនួនប្រម៉ាណជា៣៧៦.៥០០តតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគឺនាំចូល។
  លោកបានបន្តទៀតថា តាមរបាយការណ៌ កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំបន្លែប្រម៉ាណជា៥២.៧០០ហត។
  ខេត្តដែលកំពុងផលិតបន្លែនៅកម្ពុជាគឺរួមមានកំពង់ចាម កណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ និងកំពត។
  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.