វាលវែងឆ្ងាយ…

Posted on
 • Monday, February 27, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:

 • វាលវែងឆ្ងាយ មើលពីចម្ងាយស្តាយស្រណោះ អារម្មណ៍ចងចាំឥតខ្ចោះចាំជាប់សម្រស់ស្រុកស្រែ។ គ្រា​កន្លង ​
  អូន​​​ហើយ​​និង​​បង​​​ចង​ក្តី​​ស្នេហ៍​​​ អារម្មណ៍​ចង​ចាំ​ឥត​ល្ហែ​ អូន​នៅ​ចាំ​តែ​ប្រុស​ថ្លៃ...
  
  
    0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.