បែកធ្លាយរូបអាក្រាតរបស់ Yan Fengjiao ត្រូវបានគេបង្ហោះលើ

Posted on
 • Thursday, March 1, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels: ,

 • ថ្មីៗនេះមានការ​   បង្ហោះរូបអាក្រាតរបស់ Yan Fengjiao ដែលជាតារាភាព  យន្ដល្បីមួយរូប
  តាមInternet នៅក្នុង bbs forums។ Yan Fengjiao ធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់
  Bikiniមុនពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមល្បីក្នុងកម្មវិធី The Dating Show។

  ពីដំបូងឡើយកញ្ញា Yan បានលើកឡើងថានាងជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធហើយចំពោះរូបទាំង
  អស់នោះគឺនាងត្រូវបានអ្នកជំនួញជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់បង្ខំអោយនាងថត ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នក
  ដែលរង់ចាំវាយតម្លៃលើ Internet បានបកស្រាយតបទៅវិញថា ក្រោយពីការ តាមដានស៊ើប
  រួចមកគេបានដឹងថានាង Yan Fengjiao ត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅថតរូបអាក្រាត ទាំងនោះនៅ
  សណ្ឋាគារ ជាមួយក្រុមអ្នកថតរូបឯកជនមួយដែលគេមិនស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ ហើយ
  ប្រហែលជាមានការជួញដូរផ្នែកផ្លូវភេទផង។ អ្នកដែលបានបង្ហោះ រូបទាំងអស់នេះ ឡើងមក
  បានប្រាប់ផងដែរថាចំពោះអ្នកដែលចូលខ្លួនមកថត រូបប្រភេទនេះអាចទទួលបានប្រាក់
  រាប់ពាន់ yaun សម្រាប់អ្នកដែលល្បីដូចជា Yan Fengjiao នេះជាដើម។

  ប្រភពពី៖ chinabuzz  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.